Swarg ha Nava song Lyrics in Marathi

स्वर्ग हा नवा वाटतो हवा साथ ही तुझी जणू उन्हात चांदवा ऐक साजणी ह्या खुळ्या क्षणी वेड लावतो जीवा तुझाच गोडवाचिमणे घरटे सजले साजरे, इवले सुख हे फुलले आज रे…

Continue ReadingSwarg ha Nava song Lyrics in Marathi